Minder schadelijke medicijnresten in water door voorschrijven milieuvriendelijker alternatief

30 april 2016 16:29 uur

Om minder schadelijke medicijnresten in rivieren, kanalen en sloten te krijgen, starten huisartsen en apothekers in Meppel samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een opmerkelijke initiatief: vanaf 1 mei wordt het geneesmiddel diclofenac waar mogelijk vervangen door naproxen als milieuvriendelijker alternatief. Op deze manier wordt bij het voorschrijven van geneesmiddelen rekening gehouden met de effecten ervan op het milieu.

Van diclofenac is bekend dat het op rioolwaterzuiveringen slecht uit het rioolwater wordt verwijderd. Onbedoeld komen deze medicijnresten zo in het buitenwater terecht en hebben ze negatieve effecten op het waterleven. Zo is uit studies gebleken dat weefselbeschadiging aan lever, nieren en kieuwen van vissen kan ontstaan.

De verwachting is dat het vervangen van diclofenac door naproxen leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Met als titel ‘Brongerichte aanpak medicijnresten Meppel’ starten huisartsen en apothekers met een aanpak aan de bron om verspreiding van resten van geneesmiddelen in het milieu tegen te gaan. Daarnaast willen de initiatiefnemers bewustwording creëren bij zowel voorschrijvers als gebruikers van medicijnen.

De door de Meppeler huisartsen en apothekers voorgeschreven hoeveelheden medicijnen wordt bijgehouden. Aan het eind van het jaar moet bij succes een significante afname van het hoeveelheid voorgeschreven diclofenac zichtbaar zijn.

Medicijnresten terugdringen

Eén van de speerpunten van het waterschapsbestuur is onderzoek naar mogelijkheden om medicijnresten in buitenwater terug te dringen. Het Meppeler project is hiervan een mooi voorbeeld, net als het project ‘Grip op medicijnresten in ons water’ dat WDODelta uitvoerde in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis. Dit project onderzocht in hoeverre patiënten bereid zijn om via een plaszak een bijdrage te leveren aan het verminderen van medicijnresten in het water. Daarmee lag de focus halverwege de geneesmiddelenketen. Met het project ‘Brongerichte aanpak medicijnresten Meppel’ komt de focus nóg eerder in de keten te liggen, namelijk bij het voorschrijven van medicatie. Het waterschap wil nadrukkelijk niet op de stoel van de huisartsen en apothekers gaan zitten. De keus om andere medicijnen voor te schrijven is en blijft een verantwoordelijkheid van hen.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta