Miljarden extra nodig voor optimalisering Vlaams rioolstelsel

08 november 2018 11:27 uur

Om het rioleringsstelsel in Vlaanderen op het vereiste niveau te krijgen, hebben de beheerders tot 2027 2,7 miljard euro extra aan inkomsten nodig. Dat staat in een nieuwe studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De extra middelen zijn nodig om het Vlaamse rioolstelsel uit te breiden, zodat meer woningen worden aangesloten en ongezuiverde lozingen afnemen op het oppervlaktewater. Daarvan moet de kwaliteit flink verbeteren, wil Vlaanderen voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtijn Water in 2027.

Volgens VMM, een agentschap dat zich onder meer richt op onderzoek en advies voor integraal waterbeleid, lucht en milieu, kunnen rioolbeheerders op basis van de huidige inkomsten 1,5 tot 3,3 miljard euro investeren zonder dat ze in financiële problemen komen. Daarmee kunnen ze tot een bepaald niveau het stelsel uitbreiden en daar waar nodig riolering vervangen.

Hoogste ambitieniveau
Dat is evenwel niet voldoende om het Vlaamse rioolstelsel op orde te brengen zoals vastgelegd in de zogeheten zoneringsplannen voor de voorziene uitbouw van de riolering. Als de Vlamingen het rioolstelsel willen aanpassen volgens het hoogste ambitieniveau, dan kost dat 9,3 miljard euro. “Om die investeringen op een duurzame manier te financieren, hebben de rioolbeheerders minstens 2,7 miljard extra inkomsten nodig tussen 2016 en 2027”, schrijft VMM in de onlangs verschenen studie ‘Kosten voor riolering – een blik vooruit’. Bron: h2owaternetwerk.nl 7-11-18 Lees verder>>>>