Midden Drenthe: inloopavond Ontwerp Watertakenplan

07 november 2015 08:22 uur

 

De gemeente Midden-Drenthe nodigt u van harte uit voor de inloopavond over het ontwerp Watertakenplan op donderdag 26 november a.s.
U kunt tijdens deze avond vragen stellen over het ontwerp Watertakenplan. Ook kunt u aangeven wat u ervaringen zijn met de afwatering en het riool.

Watertakenplan

Het doel van het Watertakenplan is een goed en gedegen rioolstelsel. Alle activiteiten en onderzoeken die staan beschreven in het plan zijn gericht op kostenbesparing zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Door kosten te besparen wil de gemeente de stijging van de rioollasten beperken. Ook is er in het plan aandacht voor de gevolgen van klimaatontwikkeling op het rioolstelsel in Midden-Drenthe.

Klimaatontwikkelingen

De verwachting is dat door klimaatontwikkelingen de wateroverlast toeneemt. Om goed beleid te kunnen maken, wil de gemeente graag weten wat de invloed is van het klimaat op ons rioolstelsel. Rekenmodellen kunnen daarbij helpen maar we willen ook de waarneming van u als inwoners inzichtelijk hebben. Daarom blijven we alle overlastmeldingen de komende jaren op de voet volgen. Op die manier krijgen we inzicht in probleemgebieden en in de mate waarin u als inwoner overlast ervaart. Al deze gegevens wegen we mee bij het toekomstig beheer van ons rioolstelsel.

Samenwerking

Het nieuwe Watertakenplan 2016-2021 volgt het Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 op. Dit plan is gemaakt samen met waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, Meppel, De Wolden en Steenwijkerland.

Besluitvorming

Het definitieve Watertakenplan wordt in februari 2016 voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inloopavond

De inloopavond is op donderdag 26 november van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Beilen. U kunt het ontwerp Watertakenplan raadplegen via onderstaande link,

>Ontwerp Watertakenplan
Gepubliceerd vanaf 04-11-2015