Met DAW pakt Boskoop waterproblemen aan

03 oktober 2015 18:38 uur

Met een eigen invulling voor het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) wil de regio Boskoop de waterproblematiek in het landelijk gebied oplossen. De ondernemers stemden al in met het plan van aanpak, dat mede gedragen wordt door de Greenport en het waterschap.
‘Het boomkwekerijgebied Boskoop is een mooi samenhangend gebied wat zich leent om integraal wateropgaven aan te pakken vanuit ondernemersinitiatieven’, vertelt provinciaal bestuurder Klaas Barendregt van LTO Noord Zuid-Holland. Er speelt veel in de regio, stelt hij. Bron: Nieuwe Oogst.nu 1 oktober 2015.