Menameradiel: Inloopdag reconstructie Rypsterdyk-Bitgumerdyk

12 april 2014 07:26 uur

Eind april 2014 start aannemersbedrijf A. Faber B.V. in opdracht van gemeente Menameradiel met de uitvoering van het project ‘Reconstructie Rypsterdyk – Bitgumerdyk’ in Menaam.

Het betreft de straten Rypsterdyk, Dyksterbuorren, Bitgumerdyk, Greatebuorren en Grêftswâl. De werkzaamheden bestaan vooral uit het vervangen van het asfalt en onderhoud aan de riolering. Hierbij worden ook een aantal verouderde en verzakte huisaansluitingen vervangen.
Om u verder te informeren over de plannen, organiseren wij een inloopdag op woensdag 16 april aanstaande in het gemeentehuis aan de Dyksterbuorren 33 in Menaam. U kunt tussen 16.00 uur en 19.30 uur binnenlopen en aan de hand van presentaties en tekeningen kennis nemen van de plannen. Ook is er de gelegenheid één op één met de projectleiders (van de aannemer en gemeente) en de uitvoerder te spreken.
Gedurende het project kunt u het laatste nieuws, planningen en verkeersmaatregelen volgen via de (tijdelijke) website www.rypsterdykmenaam.nl. Wij zien u graag op woensdag 16 april aanstaande! Bron: gemeente Menameradiel 11-04-2014.