Menameradiel: Inloopavond renovatie riolering Berltsum Zuid

12 oktober 2014 09:22 uur

In 2015 gaat de gemeente Menameradiel in samenwerking met Wetterskip Fryslân, de riolering in Berltsum Zuid renoveren en herstellen. Omdat er een flink aantal wegen op de schop gaan door de werkzaamheden, wordt gelijktijdig een herinrichting van de wegen uitgevoerd.

Om de inwoners over de plannen te informeren organiseerde de gemeente Menameradiel op 7 oktober 2014 een inloopavond voor belanghebbenden. Deze werd druk bezocht. Bezoekers kregen tekst en uitleg over de plannen van de gemeente en het Wetterskip, die samen de riolering onder handen gaan nemen in 2015. Er was alle gelegenheid om de  tekeningen en plannen van de werkzaamheden te bekijken. Ook was er in Dorpshûs ’t Heechhout gelegenheid om te spreken met leden van het projectteam. Bron: Gemeente Menameradiel okober 2014.