(Meer)kosten afkoppelen en besparen op zuivering

12 december 2015 19:07 uur
  • De minister van Infrastructuur en Milieu stelt dat de waterzuiveringskosten op termijn omlaag kunnen als gemeenten op grote schaal afkoppelen. Maar de meerkosten van afkoppelen kunnen oplopen tot zes maal de besparingen op de zuivering.

Stichting RIONED heeft in een brief  aan de Tweede Kamer onder meer aandacht gevraagd voor de kosten van afkoppelen. Dit is een reactie op een brief2 aan de Tweede Kamer van de minister van Infrastructuur en Milieu waarin zij ingaat op nieuwe mogelijkheden om het waterbeheer te financieren. Zij baseert zich op het rapport Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse Waterbeheer. Door op grote schaal af te koppelen, zouden de zuiveringskosten tientallen procenten kunnen dalen. Maar daarbij blijven de kosten van afkoppelen buiten beschouwing en daarvoor hebben wij in onze brief aandacht gevraagd.

Bron: RIONED. Lees verder>>>>