Meerjarige afname van kunstmest uit poep en plas Amersfoort

14 februari 2016 09:03 uur

Kunstmest uit poep en plas van mensen uit de regio Amersfoort. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt hiervoor. Het laat de rioolwaterzuivering in Amersfoort ombouwen tot een installatie die niet alleen afvalwater zuivert, maar ook energie en kunstmest produceert. De installatie draait in een testfase en de productie van de eerste kunstmest is in aantocht. Om de afzet van de kunstmest voor de komende tien jaar zeker te stellen, sloot het waterschap een contract met het Canadese bedrijf Ostara.

Bij de centrale verwerking van rioolslib op de rioolwaterzuivering Amersfoort komen fosfaat en stikstof vrij. Met toepassing van de Pearl® technologie gaan deze nuttige grondstoffen jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardige kunstmest opleveren. Zo wordt het zuiveren van afvalwater geen eindpunt maar een omzetpunt.

Stroom voor zeshonderd huishoudens

Met het project ‘Omzetpunt Amersfoort’ gaat het waterschap alle slib dat vrijkomt bij het zuiveren van rioolwater in Amersfoort, Soest, Nijkerk en Woudenberg, centraal vergisten. Met een nieuwe technologie wordt het slib verwarmd en onder hoge druk gezet (een soort snelkookpan). Hierdoor valt het slib in kleine delen uit elkaar en komt er meer biogas vrij. De techniek levert meer energie op dan er op de zuivering zelf nodig is. Het overschot levert het waterschap aan het elektriciteitsnet. Dit is voldoende voor ongeveer zeshonderd huishoudens.

‘Omzetpunt Amersfoort’ zal voor de zomer van 2016 operationeel zijn, waarmee Waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke stap zet in haar ambitie om in 2025 volledig energieneutraal te zijn en bij te dragen aan een duurzame, circulaire economie. Het Europese LIFE+ Programma verstrekt een belangrijke subsidie om ‘Omzetpunt Amersfoort’ mogelijk te maken.

Relatief schone kunstmest

De nieuwe installaties zijn ontworpen en gebouwd door het Barneveldse bedrijf Eliquo Water & Energy BV. Het bedrijf test op dit moment alle installatie-onderdelen en stelt ze in bedrijf. Onlangs werd de Pearl® installatie in bedrijf genomen en door het tekenen van de overeenkomst met Ostara heeft Waterschap Vallei en Veluwe een gegarandeerd afzetkanaal voor een periode van tien jaar voor het geproduceerde kunstmest Crystal Green®. Dit product  wordt direct toegepast in de land- en tuinbouw en is in de Europese Unie geregistreerd als een meststof van hoge kwaliteit. Gunstig is dat deze kunstmest niet in water oplost, maar geactiveerd wordt door de wortels van het gewas. Zo wordt voorkomen dat stoffen die in deze kunstmest zitten, het oppervlaktewater vervuilen. Bron: Waterschap  Vallei en Veluwe.