Meer tijd voor verwerken spoelwater kuubskisten

30 april 2016 16:27 uur

Agrariërs in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest krijgen dit jaar nog ruimte om een oplossing te vinden voor het verwerken van het reinigingswater van kuubskisten. Het waterschap verruimt tijdelijk de handhaving en LTO Noord start een project om oplossingen te vinden. Dit hebben LTO Noord en het waterschap eerder deze week vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer afgesproken.

Vorig jaar ontvingen agrariërs van het waterschap een brief met de aankondiging dat op grond van het Activiteitenbesluit in 2016 strenger opgetreden zal worden bij eventuele lozingen van het reinigingswater op het oppervlaktewater. Vanwege de projectaanpak krijgen agrariërs nu opnieuw een brief van het waterschap over een tijdelijke verruiming van de handhavingstermijn.

Probleem: spoelwater kisten in het oppervlakte water

In de akker- en tuinbouw worden kuubskisten veel gebruikt voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vervuild door zowel ziektekiemen als restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Bij het schoonmaken van kisten loopt het spoelwater bij veel bedrijven van het erf af in de sloot en belast zo in het oppervlaktewater.

Op zoek naar oplossingen

Centraal in het project staat het geven van voorlichting over het reinigen van kuubskisten en demonstraties van technische systemen. Bovendien wordt het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen bevorderd. Het gaat om systemen waarbij veel minder water nodig is of in het geheel geen lozingen meer plaatsvinden. Het gaat daarbij om wat wel en niet mag en hoe men emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water kan voorkomen. Hoe men kan deelnemen aan dit project wordt later nog bekend gemaakt.

Brief waterschap

Afgelopen week stuurde het waterschap Noorderzijlvest alle agrariërs een brief om hen te informeren over het tijdelijk verruimen van de handhaving. Dit jaar krijgen agrariërs die gecontroleerd worden een voorlichtend gesprek. Deelnemers aan het project van LTO-Noord krijgen dat in 2017 ook nog. Voor degenen die niet deelnemen aan het project zal in 2017 controle en handhaving plaatsvinden.