Meer melk, meer mest en een nog slechtere waterkwaliteit

14 februari 2016 08:28 uur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft meerdere keren gewaarschuwd dat in het huidige tempo de doelen voor de ecologische waterkwaliteit niet worden gehaald. De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil dat mestvergisting wordt onderzocht als alternatief voor het uitrijden van mest over het land, zodat de waterkwaliteit in de sloten flink verbetert. Door het uitrijden van de maximale wettelijk toegestane hoeveelheden mest zijn de fosfaat- en stikstofconcentraties in het slootwater al jarenlang veel te hoog. Dit leidt in de zomer tot meer algen, soms zelfs algenbloei, en indirect tot verdwijnen van waterplanten en ‘verbraseming’ van de visstand. Bron: Boerderij – Sat, 13 Feb 2016. Lees verder>>>>