Meer details over staat rioolstelsel

12 mei 2019 19:24 uur

Komende jaarwisseling gaat een nieuwe norm voor visuele rioolinspectie van start. De sterk vereenvoudigde NEN3399 uit 2015 voldoet niet. Beheerders krijgen nu te weinig informatie om riolen adequaat te beheren. Dit najaar zetten inspectiebedrijven, gemeenten en andere partijen koers naar de nieuwe stijl.

“Ondanks alle goede bedoelingen hebben we in 2015 collectief de verkeerde afslag genomen”, constateert Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED. “We meenden met een sterk vereenvoudigde norm vooruit te kunnen. Het leverde echter een schijnnauwkeurigheid op voor zowel de gemeentelijke beheerders als de inspectiebedrijven. Dat bleek al in 2017 bij het evaluatieonderzoek naar aanleiding van negatieve reacties. Ik heb niet eerder meegemaakt dat gemeenten zo duidelijk aangaven dat iets niet werkt.”

Te weinig informatie

De algemene klacht van beheerders is dat zij met de NEN 3399:2015 norm te weinig informatie krijgen over het verloop van de kwaliteit van hun rioolnetwerk. Daardoor kunnen zij onderhoud en renovatie minder goed inplannen en worden zij soms overvallen door onverwachte reparaties. Sommige beheerders grijpen terug op de vervallen norm uit 2004 omdat ze met de 2015-norm niet uit de voeten kunnen. Met name de grotere steden geven aan behoefte te hebben aan details op basis van metingen dan wel schattingen van toestandsaspecten. Op grond van deze gebruikservaringen en die van adviseurs en softwareontwikkelaars is besloten om tot een visuele inspectie nieuwe stijl te komen. Bron: verenigingafvalbedrijven.nl 9-5-19