Meer dan 200 bedrijven in project zuiveringsplicht

17 juni 2016 17:54 uur

Aan het Project BRINKERS, een samenwerking van Agrimaco, Delphy en DLV Glas & Energie op het gebied van collectieven voor waterzuivering, doen meer dan 200 bedrijven mee, zo meldt Delphy in een persbericht.

Collectieven vormen een handig instrument voor telers om gezamenlijk uit te zoeken hoe ze tijdig aan de zuiveringsplicht kunnen gaan voldoen, ook als de nu aangemelde collectieven voor waterzuivering niet de oplossing zouden worden, aldus het persbericht.

Project BRINKERS, een samenwerking van Agrimaco, Delphy en DLV Glas & Energie, is betrokken bij tientallen collectieven voor waterzuivering, om telers te ondersteunen in dit proces. Meer dan 200 glastuinders, zowel glasgroentetelers, snijbloementelers als andere sierteelt¬producenten, hebben zo toegang tot actuele kennis om hun lozingsvolumes te beheersen en goed onderbouwde keuzes te maken voor zuiveringsapparatuur en organisatievorm.

Onlangs hebben LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei aan Project BRINKERS de opdracht gegeven om fase 2 van het project ‘Samen Zuiver’ uit te voeren. Daarin worden voor dertien collectieven scenario’s uitgewerkt, op basis waarvan de telers hun keuzes voor zuiveringsoplossingen zullen bepalen. Het gaat dan zowel om organisatievorm (collectief of individueel) als technieken van zuivering.

Afdeling Aalsmeer van LTO Glaskracht omvat vijf geregistreerde collectieven, en maakt nu gebruik van de QuickScan Waterzuivering van Project BRINKERS. Daarnaast passen diverse andere collectieven, verspreid door heel Nederland, de QuickScan toe. De QuickScan Waterzuivering brengt voor kleine en grote groepen in beeld welke teelttechnische en watertechnische optimaliseringsmogelijkheden er zijn om lozingen te beperken en wat de huidige lozingsvolumes zijn. Er wordt dan een inschatting gemaakt van de kosten voor collectieve zuivering, die wordt vergeleken met een individuele aanpak. Bron: Groentenet.nl 17 juni 2016.  Lees verder>>>>