Maatregelen moeten wateroverlast Yerseke voorkomen

04 september 2016 19:00 uur

Gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen hebben donderdagavond bewoners bijgepraat over voorgenomen maatregelen tegen wateroverlast in Yerseke. Reeds gedane en nog te nemen aanpassingen van de riolering, aanleg van overstorten en een nieuw te graven sloot in de Molenpolder, moet de kans op water in huizen verkleinen.

Maatregelen

De eerste werkzaamheden, het op verschillende plaatsen aanpassen van de riolering en de aanleg van een overstort bij de Welleweg en de Koningin Julianastraat, zijn al gestart. In omgeving van de Beatrixstraat wordt vanaf 19 september gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstel, waardoor regenwater afgekoppeld wordt van de vuilwaterriolering. Omdat nog niet alle benodigde gronden in bezit zijn, kan vanaf 26 september slechts een deel van de sloot in de Molenpolder gegraven worden (fase 1). Deel twee van de aanleg van deze sloot volgt zodra ook overige gronden
verworven zijn (fase 2).

Van waterberging naar waterafvoer

De maatregelen uit fase 1 moeten voldoende waterberging bieden bij extreme neerslag zoals in juni. Fase 2 is noodzakelijk om het water vervolgens ook af te kunnen voeren naar de hoofdwaterloop en uiteindelijk naar gemaal De Moer. Beide partijen benadrukten tijdens de informatiebijeenkomst dat ze geen garantie kunnen geven dat wateroverlast niet meer voorkomt. Bron: scheldestromen.nl 2 sept 2016 lees verder>>>>