Maasdriel: tweede gebiedsavond intensiveringsgebied glastuinbouw voor Grote Ingh

05 maart 2016 08:28 uur

Bewoners en belangstellenden in het glastuinbouw-intensiveringsgebied Grote Ingh zijn van harte uitgenodigd voor de tweede gebiedsbijeenkomst op dinsdag 8 maart.

Tijdens en na de gebiedsavond op 14 januari 2016 hebben de aanwezigen ideeën en plannen aangedragen voor het wijzigingsplan. Deze ideeën en plannen zijn waar mogelijk verwerkt in tekeningen. Op dinsdag 8 maart 2016 worden deze tekeningen besproken en wordt ook het vervolgproces toegelicht.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten is de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) in februari 2015 voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Het nu op te stellen wijzigingsplan maakt uitbreiding of nieuwbouw van kassen mogelijk, evenals landschappelijke inpassing en verbetering van de verkeersafwikkeling.

2 mei 2016: sluitingsdatum voor tuinbouwinitiatieven grondeigenaren
In de zomer van 2016 neemt het dagelijks bestuur van het PHTB een besluit over het eerste concept van het wijzigingsplan. Daarna volgen de inspraakprocedures. Om die reden geldt een sluitingsdatum voor het indienen van tuinbouwinitiatieven. Deze datum is 2 mei 2016. Na deze datum blijft het mogelijk om een plan in te dienen, hiervoor moet dan wel een afzonderlijk wijzigingsplan geworden gemaakt.

De gebiedsbijeenkomst Grote Ingh: dinsdag 8 maart 2016
Wij nodigen bewoners en belangstellenden uit voor deze bijeenkomst op dinsdag 8 maart; aanvang 19.30 uur in MFC de Kreek, Wilgenpas 2 te Kerkdriel. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland werken samen aan het opstellen van de gebiedswijzigingsplannen in de Bommelerwaard. Voor de zeven tuinbouwintensiveringsgebieden glastuinbouw wordt per gebied een wijzigingsplan gemaakt. Het gaat hierbij om Kerkwijk-Oost, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem-Oost, Brakel-Oost, Poederoijen en Grote Ingh. Dat gebeurt via een gebiedsproces per gebied waaraan een ieder kan deelnemen.

Meer informatie

Het PHTB (Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. Het maken van de wijzigingsplannen gebeurt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB) van het PHTB. Daarvoor is een tijdelijke projectorganisatie (TPO) in het leven geroepen waarin medewerkers van de verschillende overheden samenwerken. U bereikt hen via het emailadres: loket@phtb.nl of telefoon: (0418) 681700. Meer informatie leest u op: www.phtb.nl Bron: gemeente Maasdriel.