Maarssen: Rioolwerkzaamheden Herenweg en Gageldijk grotendeels stilgelegd

06 april 2020 05:28 uur

Het college van B&W heeft de rioolwerkzaamheden aan de Herenweg en Gageldijk in Maarsseveen grotendeels stilgelegd. Meerdere bevindingen waren voor de gemeente aanleiding om nog eens kritisch naar het project te kijken en onderzoeken uit te voeren. Een herziening van het huidige ontwerp voor het riool blijkt nodig. Bij oplevering van het huidige ontwerp zouden er bijvoorbeeld teveel waterlast ontstaan. Ook de waterkwaliteit van sloten in de nabije omgeving zou verslechteren.

Ontwerpen van nieuwe maatregelen

Er wordt nu hard gewerkt aan het ontwerpen van nieuwe maatregelen. De werkzaamheden aan het riool kunnen pas worden opgepakt wanneer het ontwerp klaar is.

Bereikbaarheid

In overleg met de aannemer wordt nu gekeken wat er voor de tussentijd mogelijk is om de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de Herenweg en Gageldijk tijdelijk te verbeteren voor bewoners, ondernemers en het doorgaand verkeer.

De bewonersvereniging had vorige week al kritische vragen gesteld aan de gemeente over het gebrek aan informatie over het project. Bron: varnws.nl 2-4-20