M.J. Oomen relined riolering Oost-Gelre

28 mei 2014 06:26 uur

Op maandag 2 juni start de firma M.J. Oomen Groep / Omni Relining op verschillende plekken in onze gemeente met rioolrenovaties. Hieronder leest u daar meer over.

Waaruit bestaan de werkzaamheden? Op een aantal locaties renoveren we het riool door middel van een deelliner. Bij deze techniek herstellen we het riool plaatselijk van binnenuit, zodat we niet hoeven te graven. Via een putschacht voorzien we de binnenkant van het riool van een nieuwe binnenbekleding, bijvoorbeeld bij een scheur in het riool.

Hoe lang en wanneer vinden de werkzaamheden plaats? De werkzaamheden in onze gemeente duren in totaal ongeveer 10 werkdagen. Per locatie duren de werkzaamheden zo’n 2 tot 2,5 uur. Omni Relining informeert de bewoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden vooraf per brief.

Het riool wordt ook gereinigd Bij de renovatie hoort ook het reinigen van de riolering. Wij adviseren u om tijdens de werkzaamheden het toiletdeksel dicht te houden om terugspatten te voorkomen. Ook kunt u een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een emmer water) op het toiletdeksel plaatsen.

Vreemde geur is niet schadelijk of gevaarlijk De voering die we in het riool aanbrengen, bestaat onder andere uit hars met een typische geur. Deze geur is minimaal. Toch kan het zijn dat u deze geur tijdens de werkzaamheden ruikt; dit is echter niet schadelijk of gevaarlijk. In de buitenlucht lost de geur snel op en verwaait. Ruikt u de geur binnen toch (bijvoorbeeld door een defect of droogstaand sifon of tankslot)? Zorgt u er dan voor dat u de ruimte goed ventileert en zet de kranen even open, zodat de sifons/stankafsluiters zich vullen.

We proberen verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden staan we met groot materieel op de weg. Dat materieel stellen we zo op dat het zo min mogelijk overlast oplevert. Mocht u toch enige overlast ervaren, dan vragen wij hiervoor uw begrip.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u de werkzaamheden volgen? Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de uitvoerder, Wesley Teunissen, telefoon: 06 – 41 89 27 73, e-mail:w.teunissen@omnirelining.nl.

Bron: gemeente Oost-Gelre 27-05-2014.