LTO Glaskracht: stop met lozen imidacloprid

24 januari 2016 08:48 uur

LTO Glaskracht Nederland doet een dringende oproep aan telers om per direct te stoppen met lozen van imidacloprid. Dat moet een verbod op de toepassing van imidacloprid voorkomen. LTO Glaskracht Nedeland waarschuwt voor extra controles en handhaving door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op imidacloprid in de volgende weken en maanden. Ondernemers die imidacloprid-middelen toepassen in hun teelt mogen afvalwater niet lozen of het water moet voor tenminste 99,5% gezuiverd zijn voor lozing in riool of oppervlaktewater. Deze voorwaarde voor het kopen van deze middelen geldt sinds augustus 2015. Het ongezuiverd lozen van afvalwater met imidacloprid-middelen is strijdig met de wet en kan boetes opleveren. Ernstiger is dat het ook leidt tot een verbod van imidacloprid op korte termijn. Dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de geïntegreerde teelt in Nederland. De enige manier om een algeheel verbod te voorkomen, is naleven van het etiket en per direct stoppen van de emissie. LTO Glaskracht Nederland roept dan ook alle tuinders op om imidacloprid op de juiste manier in de teelt toe te passen en zeer alert te zijn op emissies naar het riool- of oppervlaktewater. Bron: LTO Glaskracht 22-01-2916.