LTO Glaskracht krijgt veel aanmeldingen collectief zuiveren

20 november 2015 19:02 uur

LTO Glaskracht Nederland heeft ruim honderd meldingen ontvangen van telers die afvalwaterzuivering collectief willen oppakken. De grootte van de collectieven is divers, zegt Jean Aerts, portefeuillehouder Water, milieu en plantgezondheid Sierteelt bij LTO Glaskracht Nederland, aldus Nieuwe Oogst. Een collectief kan bestaan uit twee samenwerkende glastuinders, maar er hebben zich ook grotere groepen aangemeld.  Die bekijken of ze een bundeling aan kunnen gaan met een waterzuiveringsinstallatie waar ze al via het riool restwater aan leveren. “Ook is de kwaliteit van de aanmeldingen verschillend”, geeft Aerts aan. Er zitten plannen met een goed fundament bij, maar ook minder doordachte. Bron: Groentenet – Fri, 20 Nov 2015 .