LTO Glaskracht geeft tips voor nu om straks te voldoen aan de zuiveringsplicht

25 mei 2016 07:22 uur

De verplichte zuivering van restwaterstromen gaat in per 1-1-2018. Een datum die nog ver weg lijkt maar dichterbij is dan u wellicht denkt. Een van de eerste stappen die u nu al kunt, nee, feitelijk moet nemen, is het in kaart brengen van de waterstromen. Deze stap geldt voor iedere ondernemer, of u zich nu oriënteert op een collectieve oplossing of dat u individueel gaat zuiveren. Een handige tool hiervoor is de KasWaterWeter.

Bekijk hier de KasWaterWeter.

Collectieve zuivering
Heeft u zich aangemeld om te onderzoeken of collectieve waterzuivering de meest gunstige optie is, dan moet u samen onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. U kunt hiervoor een van de ondernemers verantwoordelijk maken, of extern advies inhuren. Het kan voor de uitwerking van uw collectief nodig zijn om af te stemmen met bevoegd gezag. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Waterschap in uw regio. Hiervoor hebben wij in afstemming met Unie van Waterschappen en gemeenten een lijst met contactpersonen bij de waterschappenopgesteld. Deze mensen zijn aanspreekpunt voor de collectieven en zij zijn gevraagd om een coördinerende rol te vervullen en contact over dit onderwerp te houden met de gemeenten (m.b.t. riolering en ruimte) en de omgevingsdienst(en) (vanwege milieu-gerelateerde zaken) in het gebied.

Bron: LTO Glaskracht 24 mei 2016. Lees verder>>>>