Lozen spoelwater Flevoland in project

09 mei 2015 10:28 uur

Waterschap Zuiderzeeland wacht tot 2016 met optreden tegen het lozen van verontreinigd spoelwater uit kuubskisten door akkerbouwbedrijven. Dat is de afspraak met LTO Noord Flevoland.
In een gezamenlijk project wordt intussen naar technische oplossingen gezocht. Het waterschap kondigde eerder handhaving op de lozingen aan.
‘De opslagkisten voor producten als pootaardappelen en witlofpennen moeten volgens het hygiëneprotocol schoon, tegelijk mag geen verontreinigd water worden geloosd’, schetst voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland het dilemma. Bekeken wordt of het spoelen toekan met minder water. Verdere oplossing kan zijn het inrichten van een spoelplaats waar het afvalwater apart wordt opgevangen en op het land wordt uitgereden.  Bron: Nieuwe Oogst.nu 8 mei 2015.