Lltb: Update ondersteuning zuiveringscollectieven

25 mei 2016 07:13 uur

De LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) hebben het Project Samen Zuiver gestart om ondernemers te ondersteunen om aan wet- en regelgeving te gaan voldoen. Per 1 januari 2018 geldt namelijk een verplichte zuivering van te lozen restwaterstromen voor glastuinbouwbedrijven.

De zuiveringsplicht geldt voor restwaterstromen die gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevatten, met name drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.

Zuiveringscollectieven

In eerste instantie was de aandacht rond de jaarwisseling gericht op bewustwording en informatie over regelgeving en mogelijke maatregelen op bedrijfsniveaus de vorming van zuiveringscollectieven in glastuinbouwconcentratiegebieden. Deze maand staat het verzamelen van bedrijfsgegevens en gebiedsgegevens centraal. Dat zijn enerzijds gegevens over het riool die bij de desbetreffende gemeenten worden opgevraagd en de ruimtelijke structuur in het gebied. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van ondernemers om de eigen waterstroom en lozingen in kaart te brengen. Ondernemers worden gevraagd gegevens aan te leveren, die vervolgens worden verwerkt in een overzicht per gebied. Nadat alle gegevens per gebied verzameld zijn, rapporteren we die per gebied terug en besluiten de collectieven over de verder te nemen stappen. De komende weken staan in het teken van de terugkoppelingsbijeenkomsten per gebied. Bron: Lltb 24 mei 2016. Lees verder>>>>