Lingewaard: Overeenkomst waterbergingsbank ondertekend

15 november 2014 09:15 uur

Donderdag 13 november jl. hebben wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard en Heemraad Mathieu Gremmen van het Waterschap Rivierenland gezamenlijk de Overeenkomst Waterbergingsbank ondertekend.  Met deze ondertekening kan het instrument waterbergingsbank verder worden vormgegeven.

Wat is een waterbergingsbank?

Sommigen denken dat je er op kunt zitten. Anderen denken aan zandbanken. In de praktijk is de waterbergingsbank echter een goede werkwijze om gebiedsgericht ruimte te zoeken voor waterberging. Dit instrument zorgt voor meer ruimtelijke kwaliteit en minder wateroverlast

Wie maken er gebruik van?

Van deze waterbergingen kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken, als op grond van wet- en regelgeving waterberging dient te worden aangelegd. De initiatiefnemer hoeft dan zelf geen waterberging meer aan te leggen binnen het plangebied, maar koopt waterberging van de waterbergingsbank. Bij ruimtelijke plannen kan worden gedacht aan bijvoorbeeld woningbouw, aanleg van grote oppervlakten bestrating, of de bouw van een grote loods.

Dit is voor de initiatiefnemer vaak wel een aantrekkelijk en goedkoop alternatief. Immers,  in kleine plangebieden nemen waterbergingen namelijk vaak veel vierkante meters dure grond in beslag, of zijn technisch lastig aan te leggen en daardoor ook moeilijk te beheren en te onderhouden. Dit allemaal speelt niet meer, wanneer de waterbergingsverplichting bij de gemeente Lingewaard wordt afgekocht. De gemeente neemt de verantwoordelijkheden over en zorgt voor de aanleg, het beheer en onderhoud van waterberging.

De bedoeling is dat bij alle kernen binnen de gemeente grote robuuste waterbergingen worden aangelegd.