Lingewaal: 4 april inloopavond wateroverlast Vuren

24 maart 2016 09:14 uur

Tijdens een inloopavond presenteren Waterschap Rivierenland en gemeente Lingewaal de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om de wateroverlast in Vuren te beperken. De avond is op maandag 4 april tussen 20.00 en 21.30 uur in het dorpshuis De Koels.

Beperken

De mogelijkheden om de overlast te beperken zijn gebaseerd op onderzoek dat de afgelopen maanden is gedaan naar het functioneren van de riolering en het watersysteem bij hevige neerslag. In dit onderzoek is ook de input van inwoners van de inloopbijeenkomst van 26 oktober 2015 nadrukkelijk meegenomen.

Planning

Op 4 april vertellen we wat we gaan doen om wateroverlast in de toekomst te beperken. Daarna worden de maatregelen ter besluitvorming voorgelegd aan de besturen van het waterschap en de gemeente. De voorbereidingen voor de uitvoering van de maatregelen zijn al in gang gezet. Waterschap en gemeente streven er naar om de maatregelen nog deze zomer te hebben gerealiseerd. Bron: gemeente Lingewaal.