Lingewaal: 26 oktober inloopavond wateroverlast Vuren

25 oktober 2015 07:52 uur

Inwoners van Vuren worden op maandag 26 oktober uitgenodigd om een inloopavond over de wateroverlast van 30-31 augustus te bezoeken.

Heeft u te maken gehad met wateroverlast als gevolg van de hevige neerslag die in de nacht van 30 en 31 augustus in Vuren viel? Of heeft u ideeën hoe Vuren in de nabije toekomst nog beter voorbereid kan worden op extreme buien? Bezoek dan de inloopavond die Waterschap Rivierenland, gemeente Lingewaal en woningcorporatie Kleurrijk Wonen op maandag 26 oktober organiseren.

Meer klimaatbestendig

De hoosbui van 30 en 31 augustus was zeldzaam en onverwacht extreem.  En hoewel die zondagnacht met man en macht gewerkt is aan het voorkomen en beperken van wateroverlast, is er toch wateroverlast ontstaan. Waterschap, gemeente Lingewaal en woningcorporatie nemen de angst die inwoners hebben voor herhaling serieus en onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast in de toekomst verder te beperken. Natuurlijk zijn en blijven er grenzen aan de hoeveelheid regenwater die de riolering en het watersysteem kunnen verwerken. Maar waterschap en gemeente willen samen met huiseigenaren en woningcorporatie Kleurrijk Wonen proberen om de waterhuishouding in Vuren nog meer klimaatbestendig te maken.

Meer inzicht in het systeem

Tijdens de inloopavond worden bezoekers geïnformeerd over werking van het water- en het rioleringssysteem. Kleurrijk Wonen gaat huurders informeren over de stand van zaken met betrekking tot  de herstelwerkzaamheden. Ook willen waterschap en gemeente met bezoekers bekijken hoe de wateroverlast is ontstaan en hoe we gezamenlijk in de toekomst wateroverlast kunnen beperken. Wellicht zijn er nog aanvullingen en kunnen inwoners ons hierbij helpen. Met deze informatie kunnen we vervolgens op zoek naar passende maatregelen.

Inloopavond

Op  maandag 26 oktober zijn inwoners van Vuren tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom in het dorpshuis De Koels (Molenlaan 17) om kennis, ervaringen en eventuele eigen oplossingen met betrekking tot de ontstane wateroverlast in te brengen.

Inwoners overige getroffen gemeenten

Na Woudrichem is Lingewaal de tweede gemeente met wie het waterschap inloopbijeenkomsten over wateroverlast organiseert. Voor de inwoners van de overige door wateroverlast getroffen gemeenten worden in november vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd. Bewoners worden daar via de gemeentepagina van de lokale krant over geïnformeerd. Ook voor deze gemeenten streeft het waterschap er naar om in januari een maatwerkplan gereed te hebben.
Zie ook: www.waterschaprivierenland.nl/dossier-wateroverlast