Limburg: nieuw samenwerkingsconvenant waterketen getekend

13 maart 2016 08:22 uur

Op 10 maart ondertekenden 19 overheden uit Noord- en Midden-Limburg, Waterpanel Noord, een vernieuwd samenwerkingsconvenant in de waterketen. Dit omdat er een nieuwe samenwerkingspartner is gevonden in het Limburgse drinkwaterbedrijf Waterleidingmaatschappij Limburg. Hiermee is de samenwerking verbreed tot de hele waterketen. Ook is de Limburg brede visie ‘Waardevol groeien’ verankerd in het nieuwe convenant en wordt de samenwerking verder geprofessionaliseerd. Met goede afspraken en een nog betere organisatie trapt Waterpanel Noord het gaspedaal nog wat verder in.

Gemeenten, waterschappen, waterschapsbedrijf en drinkwaterbedrijf werken samen op het gebied van de inzameling en het transport van (stedelijk) afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van regenwater en een voldoende en duurzame drinkwatervoorziening. Ben Buiting, voorzitter van Waterpanel Noord: “Burgers verwachten een goed werkende, efficiënte waterketen. Processen op elkaar afstemmen, van elkaars expertise gebruik maken, projecten en investeringen samen oppakken en elkaar bij de uitvoering van taken ondersteunen.”

Projecten

Gezamenlijk voeren de samenwerkingspartners projecten uit op het gebied van onder andere rioolvervanging en- renovatie, meten en monitoring, databeheer en de aanpak van riooloverstorten. Ook het project ‘Waterklaar’ (www.waterklaar.nl) is een project van Waterpanel Noord. ‘Waterklaar’ maakt burgers bewust van hun rol in de waterketen en stimuleert en helpt hen om het regenwater van hun tuinen af te koppelen van het riool. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlastproblemen. Waterschappen en gemeenten doen veel om wateroverlast te voorkomen, maar kunnen dit niet alleen. Zij hebben de burgers hard nodig,  omdat door de klimaatveranderingen de kans op wateroverlast verder gaat toenemen.

Bestuursakkoord Water

Optimale samenwerking tussen overheden is nodig om overheden minder kwetsbaar te maken, de kwaliteit van de diensten te verbeteren/innoveren en om lagere kosten voor burgers te realiseren. De samenwerking in Noord- en Midden-Limburg heeft de afgelopen jaren al een besparing van € 11,5 miljoen opgeleverd. Waterpanel Noord voldeed in 2015 al aan de  landelijke doelen van het Bestuursakkoord Water.

Waterleiding Maatschappij Limburg 

Sinds kort maakt Waterleiding Maatschappij Limburg, verantwoordelijk voor de constante levering van een goede kwaliteit drinkwater in Limburg, deel uit van de samenwerking in Noord- en Midden-Limburg. Hierdoor gaan burgers, bedrijven en het watersysteem nog meer profiteren van de samenwerking van Waterpanel Noord. Bron: Waterschap Peel en Maas.