Limburg: Gezamenlijke aanpak regenwateroverlast

26 maart 2016 07:59 uur

Waterschap Roer en Overmaas en Limburgse gemeenten hebben donderdag een convenant getekend om samen regenwateroverlast aan te pakken. Dit als reactie op de steeds hevigere regenbuien en de wateroverlast die daardoor ontstaat, zoals in de zomer van 2014. Samen met Waterschap Roer en Overmaas brengen de gemeenten in kaart waar er problemen bij hevige buien ontstaan en hoe zij de wateroverlast kunnen beperken. Knelpunten en oplossingen Door klimaatverandering zijn er steeds meer hevige buien. Met een bestuurlijke bijeenkomst op 24 maart in kasteel Hoensbroek bekrachtigden de Limburgse gemeenten de afspraken die zijn gemaakt om actie te ondernemen. Gemeenten brengen in kaart hoe regenwater stroomt en waar dit eventueel tot problemen kan leiden. Naast maatregelen die worden genomen, toetsen gemeenten ook of bestemmingsplannen ‘waterproof’ zijn. Bron: Nieuws.nl – Sittard-Geleen – Sat, 26 Mar 2016