Leudal: Inloopavond reconstructie Clausstraat in Grathem

17 mei 2015 07:19 uur

Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond voor het project reconstructie Clausstraat in Grathem op 21 mei van 19.00 – 20.30 uur in de Nassaurie, Nassauplein 12 in Grathem.

Aanleiding

De aanleiding van het project is de toestand van het wegdek en de trottoirs.

Wat gaan we doen

De verhardingen worden vervangen. Om het riool te ontlasten gaan we het regenwater op het openbaar gebied afkoppelen van het bestaande riool. Het regenwater wordt in de nieuwe situatie afgevoerd naar nieuw aan te leggen infiltratievoorzieningen. Door het regenwater af te koppelen, wordt het rioolstelsel in de straat en in de aanliggende straten ontlast. Hierdoor zal het rioolstelsel minder vaak overstorten naar het oppervlakte water. Dit is uiteraard beter voor het milieu.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zijn aan het einde van het 3e kwartaal van 2015 gepland en worden voor het einde van het jaar afgerond. Om u te informeren over het project willen wij u uitnodigen voor deze inloopavond.

Informatie

Tijdens de inloopavond wordt u uitgebreid geinformeerd over het project. Medewerkers van de gemeente Leudal zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Leudal John Janssen, j.janssen@leudal.nl, tel: (0475) 85 90 00.