Leidschendam-Voorburg: 2 juli a.s. Informatieavond wateroverlast

21 juni 2015 07:16 uur

De gemeente maakt dit jaar een nieuw Water- en Rioleringsplan en wil dat samen met inwoners, ondernemers en de waterbeheerders doen. 

Donderdag 2 juli is hiervoor een informatie- en discussieavond ‘Wie maakt Leidschendam-Voorburg regenbestendig?’ in het Gemeentehuis in Leidschendam. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.lv.nl/watervragen Open deze link in een nieuw venster De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Door de klimaatontwikkeling krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met zeer zware regenbuien in korte tijd, die de bodem door bebouwing en bestrating minder goed kan opvangen en verwerken. De riolering kan niet alles afvoeren naar sloten en waterpartijen en hogere grondwaterstanden komen vaker voor. Dit kan leiden tot overlast en schade. Zijn er oplossingen om deze problemen het hoofd te bieden? Hierover wil de gemeente graag van gedachten wisselen.

50 mm per uur
Op de informatie- en discussieavond is onder andere te zien hoe het rioolstelsel in Leidschendam-Voorburg reageert op een stortbui van 50 mm per uur gedurende een, twee en drie uur. Daaruit blijkt in welke buurten bij extreme regenval het water op straat blijft staan en waar kans is op schade aan voertuigen en gebouwen. Ook is er informatie over mogelijke oplossingen voor de afvoer van regen- en grondwater. De discussie gaat onder andere over aanpassingen in de openbare ruimte om het water te bergen, wat de gemeente doet en wat inwoners en ondernemers denken zelf te kunnen doen om deze overlast te beperken.

Enquête
Daarnaast wil de gemeente via een enquête te weten komen hoe inwoners denken over onder andere de opvang van regenwater op straat, de overlast door hoge of lage grondwaterstanden, extreme regenval en gevaarlijke verkeerssituaties; wat mogelijke oplossingen zijn en onder welke omstandigheden maatregelen gewenst zijn. De enquête is van donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus te vinden op www.lv.nl/watervragen Open deze link in een nieuw venster
De reacties van de avond en de resultaten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe Water- en Rioleringsplan, dat er eind dit jaar moet liggen.