Leidingbreuk Berkel 2018 veroorzaakt door meer factoren; partijen nemen maatregelen

03 december 2019 19:53 uur

De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed naar de leidingbreuk. Volgens het rapport is de breuk ontstaan doordat de verbinding tussen twee buizen niet optimaal was aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding. Betrokken partijen Waterschap Rijn en IJssel, zuivelproducent FrieslandCampina en aannemersbedrijf Pannekoek GWW willen herhaling te allen tijde voorkomen en hebben daarom direct maatregelen genomen. De waterinsecten- en vissoorten in de Berkel zijn grotendeels hersteld, zo blijkt uit monitoring van het waterschap.

Maatregelen

TNO onderzocht de leidingbreuk in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Pannekoek GWW B.V. De drie partijen hebben direct na de leidingbreuk maatregelen genomen om het restwatertransport veilig te hervatten en herhaling te voorkomen. Daarnaast nemen zij naar aanleiding van het TNO-rapport nog aanvullende maatregelen om te komen tot een duurzame lange termijn oplossing.

Controle

Het waterschap heeft getrainde speurhonden ingezet, die in maart 2019 het hele traject van de persleiding hebben gecontroleerd. Toen is geen lekkage geconstateerd.

Maatregelen t.b.v. aanleg

TNO onderzocht de leidingbreuk in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina en Pannekoek GWW B.V. De drie partijen hebben direct na de leidingbreuk maatregelen genomen om het restwatertransport veilig te hervatten en herhaling te voorkomen. Daarnaast nemen zij naar aanleiding van het TNO-rapport nog aanvullende maatregelen om te komen tot een duurzame lange termijn oplossing

Maatregelen t.b.v. druk in de leiding

Bij het transport van afvalwater worden gassen geproduceerd en daardoor moet de leiding regelmatig ontlucht worden. Door de samenstelling van het restwater van FrieslandCampina waren de automatische ontluchters in de loop van de tijd verstopt geraakt en was veilige ontluchting niet meer mogelijk. Hierdoor liep de druk op. Het waterschap heeft tijdens en direct na de leidingbreuk handmatige ontluchters geplaatst om de druk te kunnen verlagen. Op deze manier kan het ontluchten veilig en gecontroleerd gebeuren. Inmiddels zijn er permanente ontluchters geplaatst.

Maatregelen tbv zuurgraad

FrieslandCampina Lochem investeert op basis van de bevindingen in het rapport in een speciale afvalwaterbehandelingsinstallatie die de zuurgraad van het afvalwater structureel verlaagt. Dit vermindert ook het risico op verstopping in de leiding. Deze installatie zal volgend jaar worden gerealiseerd. Bron: wrij.nl 29-11-19