Leeuwarden gaat riolering Leeuwarderadeel onderhouden en beheren

20 februari 2015 21:17 uur

Directe aanleiding voor de overname is de opheffing van Aquario Watermanagement bv per 1 januari 2015, waaraan de gemeente Leeuwarderadeel sinds 2006 het onderhoud riolering had uitbesteed. Deze nieuwe regeling loopt vooruit op de herindeling per 1 januari 2018. De dienstverlenings-overeenkomst past binnen de gemaakte afspraken in het kader van de herindeling per 1 januari 2018 tussen beide gemeenten en de centrumfunctie die de gemeente Leeuwarden gaat vervullen voor de gemeente Leeuwarderadeel.

Eerste samenwerkingsproject Leeuwarden en Leeuwarderadeel

Dit rioleringsonderhoudsprject  is de eerste project waarbij gemeente Leeuwarden daadwerkelijk het beheer van Leeuwarderadeel gaat overnemen. Beide colleges zijn ingenomen met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarmee is geregeld dat het beheer op een zelfde professionele wijze kan worden voortgezet. Het tekenmoment  vond plaats in het gemeentehuis van Stiens. Voordat er getekend werd, was de vacuümauto van de gemeente Leeuwarden te bewonderen bij het gemeenteplein van Stiens. Bron: gemeente Leeuwarden.