Laren: Lozen regenwater op riool helft probleem

21 februari 2015 19:25 uur

“We merken dat de aangesloten regenpijpen op de riolering een enorme druk op het riool leveren. Loskoppelen zou een goede optie zijn. Dan zou de helft van het probleem al zijn opgelost”, zegt wethouder Ton Stam. Hij verwacht dat de gemeenteraad in april een voorstel krijgt hoe de wateroverlast in de gemeente te bestrijden.

Ingewikkeld
“Bij nieuwbouw is het al een verplichting, maar hoe we dat bij bestaande bouw moeten regelen, is best nog wel ingewikkeld. Zo’n maatregel heeft een enorme impact. We moeten nadenken over de kosten en of we bijvoorbeeld subsidie willen verlenen.” Bron: Belnieuws 17-02-2015. Lees meer>>>>