Landgraaf tekent voor aanpak regenwateroverlast

02 april 2016 08:45 uur

Op donderdag 24 maart heeft wethouder Marlies Dreissen een convenant getekend om samen met andere Limburgse gemeenten regenwateroverlast aan te pakken. Door de klimaatverandering hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Het gevolg is flinke wateroverlast. De gemeente heeft nu afspraken gemaakt met het Waterschap Roer en Overmaas om actie te ondernemen.

Samen met het Waterschap brengen de gemeenten in kaart waar problemen bij hevige buien ontstaan. In deze zogenaamde regenwaterstructuurkaarten geven wij onder andere aan hoe regenwater stroomt en waar dit eventueel tot problemen kan leiden. Dit geeft meer inzicht over de oorzaken en hoe wij de wateroverlast kunnen beperken. Ook helpt het de gemeente om de ruimtelijke inrichting hierop af te stemmen en te gebruiken voor een betere waterbeleving in de leefomgeving. Daarnaast toetst de gemeente of bestemmingsplannen ‘waterproof’ zijn. Bron: Gemeente Landgraaf.