Landgraaf: 7 juli Informatieavond reconstructie Steenen Kruis

28 juni 2015 08:10 uur

Op dinsdag 7 juli vindt om 19.00 uur in café ’t Steenen Kruis, Maastrichterlaan 2, een informatieavond plaats over het project ‘reconstructie Steenen Kruis’. U bent van harte welkom!

Direct na de bouwvak wordt immers gestart met de werkzaamheden, bestaande uit de realisatie van de rotonde en de reconstructie en vervanging van het riool van de Nieuwenhagerheidestraat (vanaf de Maastrichterlaan tot aan de Vogelzankweg).

Bij de informatieavond komen zaken aan bod als aanspreekpunten (bij wie kunnen omwonenden tijdens de uitvoering terecht met vragen), verkeersmaatregelen, omleidingsroutes, bereikbaarheid en planning. Omwonenden hebben al een uitnodigingsbrief voor de informatieavond ontvangen.

Meer informatie over de reconstructie Steenen Kruis treft u aan bij Projecten en Plannen