Lancering nieuwe grondstof uit afvalwater

29 september 2019 19:05 uur

Een duurzaam alternatief voor chemische stoffen in o.a. zaden, mestkorrels, beton en verf? Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteren op 2 oktober 2019 een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. In Nederland komen twee grondstoffenfabrieken die als eerste ter wereld Kaumera produceren. De eerste wordt op 2 oktober in Zutphen geopend; de tweede volgt in 2020 in Epe.

Feestelijke samenkomst

Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval. De lancering en opening van de fabriek voor pers en genodigden vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019 met onder andere Bernice Notenboom (klimaatjournalist en filmmaakster) en Mark van Loosdrecht (hoogleraar TU Delft). Op zaterdag 5 oktober wordt de grondstoffenfabriek en de naastgelegen rioolwaterzuivering opengesteld voor het publiek.Meer info vindt u hier. Bron: topsectorwater.nl 23-9-19