Laarbeek: aanleg gescheiden riool in Schoolstraat Beek en Donk

25 oktober 2015 07:36 uur

Om een duurzame leefomgeving te bevorderen en overlast te voorkomen gaat de gemeente Laarbeek op steeds meer plaatsen het regenwater van het afvalwater scheiden.

Vanaf maandag wordt het riool in de Schoolstraat in Beek en Donk vervangen door een gescheiden riool. Er wordt een afvoer bijgelegd voor schoon regenwater. Dit heet afkoppelen. Het regenwater loopt via deze afvoer rechtstreeks naar de bodem, de (retentie)vijver bij het evenemententerrein of naar het oppervlaktewater. Zo wordt het water bij fikse regenbuien beter opgevangen en overstromen de putten niet.

Ook wordt verdroging van de bodem tegengegaan en wordt de rioolwaterzuivering niet onnodig belast. Bovendien zijn de retentievijvers en wadi’s vaak mooie plekken om te verblijven. Voor elke woning aan de Schoolstraat worden tot aan de erfgrens twee rioolaansluitingen gemaakt: één voor het vuil water en één voor regenwater. Ook de straatkolken worden op het regenwaterriool aangesloten.

Omdat de weg voor deze werkzaamheden toch opengebroken moet worden, worden gelijktijdig saneringswerkzaamheden uitgevoerd aan de leidingen voor gas en water. Daarna wordt de rijweg weer dichtgestraat, voorlopig met bestaande bestrating die binnenkort overigens vervangen wordt. Het trottoir wordt opnieuw betegeld met grijze betontegels. Bron: gemeente Laarbeek 23 oktober 2015.