Kunstmest uit Amsterdamse urine

30 juni 2015 05:31 uur

De urine van 1 miljoen Amsterdammers komt samen in onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amsterdam-West. Daar zuiveren we het afvalwater én maken we struviet, een zeer vruchtbare mestsoort. Sinds begin juni is ons struviet REACH-geregistreerd (erkend als wettige grondstof), en mogen we de grondstof laten verwerken tot kunstmest. En dat doen we dan ook!

De eerste vrachtwagens van RWZI West zijn inmiddels aangekomen bij kunstmestfabriek ICL Fertilizer in Amsterdam. De urine van alle Amsterdammers wordt nu hergebruikt in kunstmest. Zo zuiveren we het afvalwater zo duurzaam en kosten-efficiënt mogelijk. Bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 29 juni 2015.