Krijgt deze innovatie uw stem voor de Waterinnovatieprijs 2018?

23 oktober 2018 11:44 uur

Tijdens de Innovation Expo in Rotterdam zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen. Innovatieve waterprojecten zijn in de race voor de prijzen die op 29 november worden uitgereikt.

Project ViviMag van Wetsus genomineerd

Wetsus (Watertechnologieinstituut) is met het project ViviMag in het kader van circulaire economie genomineerd. Waterschap Brabantse Delta heeft meegewerkt aan deze innovatie. Door het project ViviMag kan het waterschap eenvoudig, goedkoop en zonder chemicaliën fosfaat terugwinnen uit slib. Slib is een restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Fosfaat terugwinnen is belangrijk omdat het een schaarse grondstof is en op deze manier niet wordt weggegooid. Van fosfaat worden o.a. batterijen en kunstmest gemaakt.

Participatieproject

Zes jaar geleden is geconcludeerd dat er behoefte is aan fosfaatwinning uit ijzerhoudend slib. De bekende technieken om dat fosfaat te winnen waren duur en er moesten veel chemicaliën voor gebruikt worden. Samen met STOWA (kenniscentrum voor waterschappen), waterschap Brabantse Delta en industrie zijn Wetsus en TU Delft gestart met onderzoek naar de interactie tussen fosfaat en ijzer. Dit onderzoek leidde tot het verrassende inzicht dat in aanwezigheid van ijzer alle fosfaat uiteindelijk wordt omgezet in één verbinding: vivianiet.  Bron: brabantsedelta.nl 22-10-18 Lees verder>>>>