Kostenbesparingen waterketen weinig te maken met beoogde samenwerking

18 december 2014 10:45 uur

De waterorganisaties van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven gaan op basis van hun huidige voornemen in 2020 een jaarlijkse besparing realiseren van 440 miljoen euro. Dat is slechts tien miljoen euro onder de in het Bestuursakkoord Water afgesproken 450 miljoen euro. Maar de gerapporteerde ambities voor kostenbesparing hebben weinig te maken met de beoogde samenwerking. Dat concludeert Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.  Bron: Waterforum.nl  17-12-2014. Lees verder>>>>