Kosten voor lozing op riool niet te verhalen: waterschap voor 125.000 euro het schip in

11 augustus 2015 18:34 uur

De kosten voor het herstel van de rioolwaterzuivering in Raalte na de lozing van ammoniak op het riool in Heeten zijn 125.000 euro. Dat bedrag kan Waterschap Groot Salland niet verhalen, omdat niet bekend is wie zich schuldig heeft gemaakt aan de lozing.

Om het zuiveringsproces in de waterzuiveringsinstallatie aan de Hondemotsweg in Raalte te herstellen, huurde het waterschap een machine die het water aan het zuiveringsslib in de installatie onttrok. Ook moest het vervuilde slib uit de installatie weggevoerd worden en moest en schoon slib gebracht worden. Bovendien maakte het waterschap laboratoriumkosten. Samen goed voor een kostenpost van ongeveer 125.000 euro. Bron: RTV Oost NieuwsOpinie – Tue, 11 Aug 2015. Lees verder>>>>