Korendijk: Inloopbijeenkomst uitwerking bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

19 september 2015 07:47 uur

Op woensdag 14 oktober  2015 wordt tussen 19:30 en 21:30 uur in de brandweergarage te Nieuw-Beijerland een inloopbijeenkomst gehouden over de uitwerking bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Revitalisering

Op 12 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de revitalisering voor het bedrijventerrein Nieuw-Beijerland. In de periode daarna zijn er met verschillende partijen gesproken over de uitwerking van het vastgestelde schetsplan. Ook zijn (en worden) er verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Op dit moment is het schetsplan vertaald in een voorlopig ontwerp dat we met belanghebbenden van het bedrijventerrein Nieuw-Beijerland willen bespreken.

Inloopbijeenkomst

Datum: 14 oktober  2015, tussen 19:30 en 21:30

Locatie: brandweergarage, Handelstraat 13 te Nieuw-Beijerland

Tijdens de inloopavond kunt u meedenken over de invulling van de kaders die door de gemeenteraad zijn meegegeven. Er worden tekeningen getoond over de inrichting van het groen, de straten, inritten, vrachtwagenparkeerplaats, materialen, enz.

De komende maand gaat de firma Parktrust inventariseren of er activiteiten (snel internet, bewegwijzering, enz.) zijn die ondernemers in een Bedrijveninvesteringszone willen oppakken. Zij zijn tijdens deze avond ook aanwezig.

Vervolg

De input van deze inloopavond wordt samen met de input die wordt geleverd door kabelmaatschappijen, waterschap en de uitkomsten van de technische onderzoeken meegenomen in de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp moet medio december zijn afgerond, zodat daarna de aanbesteding van de werkzaamheden kan plaatsvinden.

Vrachtwagenchauffeurs

Omdat vrachtwagenchauffeurs doordeweeks vaak onderweg zijn, wordt voor hen op een nader te bepalen zaterdag een informatiebijeenkomst georganiseerd om geïnformeerd te worden en na te denken over hoe het parkeren goed geregeld kan worden.

Graag ontmoeten wij u op 14 oktober 2015  tussen 19:30 en 21:30 uur!