Kom zeiken op SAIL

14 augustus 2015 08:43 uur

Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht streven ernaar om tijdens SAIL Amsterdam 100.000 liter urine op te halen om te recyclen tot kunstmest. De kunstmest wordt gebruikt voor groene projecten in Amsterdam.

Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht streven ernaar om tijdens SAIL Amsterdam 100.000 liter urine op te halen om te recyclen tot kunstmest. Dit zijn ongeveer een half miljoen plasjes. De kunstmest wordt gebruikt voor groene projecten in Amsterdam. Alle mannelijke bezoekers van SAIL Amsterdam worden daarom opgeroepen om te komen plassen bij de toiletten op de De Ruyterkade en De Piet Heinkade.

Kies je groene koers

Mannen die op SAIL komen plassen kunnen hun plasje specifiek doneren aan drie duurzame projecten in Amsterdam. Deze projecten zijn gelieerd aan Amsterdam Rainproof, een platform dat de stad bestand wil maken tegen wateroverlast als gevolg van steeds vaker voorkomende hoosbuien. Groenvoorzieningen op bijvoorbeeld daken en muren helpen regen op te vangen en maken de stad ook nog eens mooier. Het project met de grootste opbrengst urine ontvangt na SAIL zakken kunstmest om planten op daken of muren nog beter te laten groeien.

Drie projecten

De volgende drie projecten doen mee aan de plasrace:

  1. Het Polderdak Zuidas
    Een 1200 m2 grote tuin met een heuse dijk op het dak van culturele broedplaats Old School
  2. Project WOW – Het Plantagelab
    Een tuin op daken en binnenplaatsen van een hostel in combinatie met logiesruimte voor jong creatief talent dat creatieve oplossingen zoekt voor stedelijke verduurzaming
  3. Verticale schooltuin Sint Jansschool
    Een schooltuin tegen een muur van de Sint Jansschool in de Baarsjes die met regenwater wordt geïrrigeerd. Een initiatief vanuit Natuur op je Muur.

Het streven is om in de vijf dagen van SAIL ruim 100.000 liter urine in te zamelen (100 m3). Dit wordt met putzuigers van Waternet in de avonduren gebracht naar de fosfaatfabriek in Amsterdam-West, waar de opbrengst van de urine van SAIL omgezet wordt in 140 kg struviet (meststof).

De waarde van urine

Urine bevat fosfaat, een steeds schaarser wordende meststof. Naar verwachting zullen de natuurlijke bronnen waar nu fosfaat wordt gewonnen over 30 jaar uitgeput zijn. Zonder fosfaat kan er geen enkel gewas groeien en daarom is het, gezien de groeiende wereldbevolking, erg belangrijk om over te gaan op hergebruik van bronnen. Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht winnen sinds 2013 fosfaat terug uit rioolwater in een speciale fosfaatfabriek in Amsterdam West. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest.

Hoe werkt het?

Nadat rioolwater is gezuiverd blijft er uiteindelijk slib over. Van dat slib wordt eerst groen gas geproduceerd. Daarna kun je er struviet uit winnen. Dat gebeurt in drie grote tanks. Eerst wordt het slib kort belucht en daarna wordt er magnesiumchloride (een onschadelijk zout) aan toegevoegd. Hierna ontstaat struviet en doordat struviet zwaarder is dan het slib, zakt het naar de bodem. Vanuit de bodem van de tanks wordt het struviet afgetapt, afgespoeld en is het klaar om ingezet te worden als meststof.

Bron: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – Fri, 14 Aug 2015.