KNW zoekt nieuwe leden

18 december 2014 10:55 uur

KNW is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in Nederland voor en door professionals in de watersector. KNW stimuleert het uitwisselen van kennis, kunde en ervaring en wil zo meer samenhang in de watersector creëren. KNW deelt kennis en verbindt waterprofessionals tussen praktijk en theorie, tussen werkvloer en management, beleid en uitvoering, tussen nationaal en internationaal en tussen jong en oud. Om dit netwerk te vergroten en te versterken start KNW de komende tijd een actieve campagne om meer leden te werven.

De Watersector
De watersector heeft de wind in de rug. Wereldwijd wordt de wateropgave steeds meer onderkend. In Nederland vormt water één van de economische topsectoren. Daarnaast speelt water een cruciale rol in sectoren als industrie, landbouw, visserij, transport, energie en toerisme. De werkterreinen van verschillende waterprofessionals vloeien steeds meer in elkaar over. De traditionele verschillen tussen waterketen en watersysteem, industrie en overheid, onderzoek, advies en toepassing vervagen. Samenwerking en het uitwisselen van kennis, binnen maar ook buiten de sector, worden steeds belangrijker. Een sterke, verenigde watersector kan hier een bijdrage aan leveren.

Het netwerk
KNW beschikt over een uitgebreid netwerk van bijna 4.000 professionals uit alle takken van de watersector. Waterprofessionals kunnen bij KNW terecht voor boeiende congressen met inspirerende sprekers, workshops en trainingen, verbinding tussen generaties en specialisaties, theorie én praktijk, de juiste contacten, een uitgebreid professioneel netwerk, het maandblad H2O en nog veel meer.

Een sterker en groter netwerk
Om het netwerk te vergroten en te versterken, is KNW voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Wilt u weten wat er speelt op het gebied van water? Wilt u weten wie u moet kennen? Wilt u weten wat er toe doet? Dan kan het Koninklijk Nederlands Waternetwerk u helpen! Help mee een brug te slaan tussen diverse disciplines in het werkveld van de watersector en word nu lid van KNW. Bent u al lid? Nodig dan een kennis uit de watersector uit om ook van alle voordelen van ons netwerk te profiteren!