KNW Waterkwaliteitscongres op 8 oktober in Utrecht

26 september 2015 12:16 uur

Met veel plezier kondigen we de tweede editie aan van dit waterkwaliteitscongres. Met tal van boeiende sprekers, meerdere workshops over thema’s die u zelf heeft ingebracht (!!).
Daarnaast bouwen we uitdrukkelijk voort op de voor het onderwerp waterkwaliteit zo belangrijke ‘Verklaring van Amersfoort’. Deze ‘verklaring’ van diverse (bestuurlijke)  prominenten uit de wereld van water & beleid in Amersfoort benadrukt de steeds prominentere status van waterkwaliteit.

Op 8 oktober wordt daarop voortgebouwd, in concreto met de Verklaring van Utrecht!

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, www.waternetwerk.nl.