KNW Voorjaarscongres op 23 april a.s

13 maart 2015 08:24 uur

‘Gedoe in de ondergrond’ 

Op donderdag 23 april vindt het jaarlijkse KNW voorjaarscongres plaats in Utrecht. De titel is: ‘Gedoe in de ondergrond – Een bestuurlijke paradox?’
De ontwikkelingen in de ondergrond gaan snel. Zo snel dat de overheid achterblijft. Terwijl het ene initiatief na het andere ontstaat, ontbreekt het nog aan de verwachte structuurvisie van het Rijk op de ondergrond, STRONG.
Is dat een probleem?

Hoe kunnen we daar als water- en ondergrondprofessional mee omgaan?

Hoe helpen we vanuit de inhoud bestuurders inzicht en handvatten te geven om de juiste afweging en keuzes te maken. Het gaat om het bewustzijn: We moeten wat met de ondergrond.

Hoe kun je als bestuurder ondernemend zijn met- en in de ondergrond en evidente maatschappelijke voordelen verzilveren terwijl de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders geen stimulans vormen voor integrale oplossingen en je in Nederland vooral hard afgerekend wordt op fouten?

Hoe kun je als bestuurder oogsten (scoren), beleid en verstandige keuzes maken ten aanzien van het beheer van de ondergrond, terwijl een bestuurstermijn slechts 4 jaar bedraagt?

Deze paradoxen zullen tijdens het voorjaarscongres in twee dagdelen worden bediscussieerd.

Doelgroep:
Portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening en Openbare ruimte, ambtenaren en professionals.

Het is mogelijk het voorjaarscongres te sponsoren of deel te nemen aan de informatiemarkt.

Voor meer informatie, het programma en aanmelden, ga naar:
Website: www.waternetwerk.nl

KNW is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk voor en door professionals. KNW deelt kennis en verbindt professionals in de watersector. Bij ons kun je terecht voor actualiteiten, boeiende congressen met inspirerende sprekers, workshops en trainingen, verbinding tussen generaties en specialisaties, theorie én praktijk, de juiste contacten, een uitgebreid professioneel netwerk, het maandblad H2O en nog veel meer.