KNW Voorjaarscongres – donderdag 23 april 2015 ‘Gedoe in de ondergrond’

19 april 2015 07:25 uur

Welke bestuurlijke paradoxen bepalen het benutten van kansen in de ondergrond?

Het KNW organiseert dit voorjaar haar congres rondom de vraag: Hoe kun je als bestuurder verstandige keuzes en beleid maken ten aanzien van de ondergrond in een periode van 4 jaar? En welke bestuurlijke paradoxen bepalen het benutten van kansen in de ondergrond? Tijdens het congres geven we bestuurders inzicht en handvatten om de juiste afwegingen te kunnen maken vanuit de kennis van de inhoud.

Het programma
Discussieer mee over de dilemma’s en paradoxen van het bodem-watersysteem

De druk op de ondergrond neemt toe door sociaal economische factoren zoals ingrepen en functies voor de stad en het buitengebied. Incidentele ingrepen en structurele maatregelen verstoren het evenwicht.
De zoetwatervoorraad staat onder druk als gevolg van de klimaatverandering en door de aanwezigheid van verontreinigingen via de landbouw en historische verontreinigingen. Tegelijkertijd kan de bodem goed gebruikt worden bij de opvang van water(overlast) maar ook in het bufferen bij een tekort hieraan.
De schade als gevolg van paalrot en bodemdaling kan door gebiedsgericht beleid worden beheerst maar dan moeten er wel keuzes worden gemaakt.

Deze dilemma’s leggen wij in een plenaire discussie voor aan een zestal bestuurders. Vervolgens wordt u geprikkeld door stellingen die in de middagsessies verder worden uitgediept. Klik hier voor de verschillende sessies van het middagprogramma met de stellingen.