KNW Voorjaarscongres 2016

10 maart 2016 19:12 uur

Het gonst bijna in het Nederlandse openbaar bestuur. De Omgevingswet komt eraan. Het raakt elke bestuurslaag en zeker ook de waterwereld. Van de waterschappen tot aan drinkwaterbedrijven, research tot aan opleiding De spannende vraag is: Hoe raakt deze nieuwe wet de genoemde instituten en disciplines? Wat verandert er precies en welke kans levert dit misschien op voor de waterpartijen… mits goed opgepakt?

Op 22 april 2016 staat een groot congres op stapel, met in beginsel boeiende sprekers en spannende workshops.

Een breed samengesteld voorbereidingsteam van het waternetwerk heeft al het nodige voorwerk. De uitdrukkelijke wens leeft om a) echt met het congres toegevoegde waarde te leveren en bovendien b) het concept van de wegwijzer op een verrassende manier uit te werken. Een idee dat aansprak is om het congres in te steken op: het letterlijk schrijven van een boek. Dat boek heeft als werktitel ‘Water Wet Wijzer’. Er wordt een wegwijzer geproduceerd waar iedereen wijzer van wordt hoe in de wereld om te gaan met de Omgevingswet. Lees verder >>>>