KNW: studiemiddag Kansen bij Bodemdaling

25 oktober 2014 11:27 uur

Op donderdagmiddag 27 november 2014 organiseert Koninklijk Nederlands Waternetwerk een studiemiddag in Amsterdam over de kansen bij bodemdaling.

Bodemdaling is een breed voorkomend probleem waar we in grote delen van Nederland mee te maken hebben. Of het nu veroorzaakt wordt door inklinking van klei, veenoxidatie of de winning van gas: het meebewegen met de bodem kent grenzen. Hoever moeten we vooruit kijken bij het vinden van oplossingen? Hoe lang gaan we nog meebewegen? Is het eind al in zicht? Wat vraagt dit van de waterbeheerder en andere partners?

Vanuit verschillende praktijksituaties in Noord- en West-Nederland laten we voorbeelden zien hoe we dit aanpakken. Hiermee willen we laten zien hoe verschillende gebieden en partijen met bodemdaling omgaan. Niet alleen voor de korte, maar ook voor de langere termijn. Soms vraagt dit technische innovaties, soms aanpassing van grondgebruik. Door ervaringen met elkaar te delen, worden we ons bewust van de keuzes en geïnspireerd door elkaars oplossingen. Voor meer informatie en aanmelden, zie www.waternetwerk.nl

Programma

donderdagmiddag 27 november 2014, Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam

12:30   inloop

13:00   welkomstwoord door dagvoorzitter

13:10   Bodemdaling in de Rijksstructuurvisie Ondergrond door: Douwe Jonkers (Rijkswaterstaat WVL)
de Structuurvisie Ondergrond richt zich ook op bodemdaling. Douwe Jonkers (projectleider) zal toelichten hoe hierin met de bodemdalingsproblematiek wordt omgegaan.

13:30   Kennisvragen bij bodemdaling in landelijk en internationaal perspectief, Gilles Erkens (Deltares / Universiteit Utrecht)
De kennis over bodemdaling wordt in Nederland toegepast, maar ook in internationaal verband. In veel Delta’s blijkt deze kennis toepasbaar. Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht) zal de kennisontwikkeling in nationaal en internationaal verband toelichten.

14:00   Kosten en baten van ingrepen bij bodemdaling (Gert Jan van den Born, PBL)
Door PBL i.s.m. STOWA wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van bodemdaling in de laagveengebieden in het westelijk en noordelijk deel van Nederland. Een set beleidsalternatieven wordt verkend en er wordt gezocht naar een methodiek waarop je naar de kosten en baten als gevolg van bodemdaling kan kijken.

14:30   pauze

14:45   Parallelsessie 1
Bodemdaling en concrete ingrepen / (M)KBA

– Vinkeveen (Ted van Paassen, Gebiedscommissie Utrecht West)
– Casus Friesland (vertegenwoordiger Wetterskip Fryslan)
– Casus Amsterdam (Stan Geurts van Kessel, Wareco)

14:45   Parallelsessie 2
Bodemdaling en samenwerking tussen partijen

– Casus Woerden (Welmoed Visser, gemeente Woerden)
– Casus Zuidplaspolder (Jan Oostdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
– Groene Hart (Henk van Hardeveld, HDSR / Universiteit Utrecht)

16:00   Plenaire discussie a.d.h.v. stellingen
16:30   Netwerkborrel