KNW organiseert 17 april middagsymposium monitoring en dataverzameling in het waterbeheer

12 maart 2014 08:13 uur

Op 17 april a.s.  organiseert de KNW themagroep IT-toepassingen in de watersector een middagsymposium over de waarde van uw data. Deze middag gaan we in op de vraag: Wat zijn je data je waard? Daarbij willen we stilstaan bij diverse toepassingen van data:

  • –Met welke data beïnvloedt u effectief de beleving bij burgers over de invulling van gemeentelijke zorgplichten?
  • –Hoe stuurt u met data op een efficiënte processturing in bijvoorbeeld drinkwater- en afvalwaterbehandeling?
  • –Welke rol heeft data in een succesvolle (bestuurlijke) samenwerking tussen verschillende organisaties?

Ervaringsdeskundigen nemen je vanuit praktijkvoorbeelden mee langs vragen zoals: Hoe kunnen we aan de datavraag voldoen? Wat is eigenlijk de datavraag, met welk doel meet je? Hoe borg je dat de data van goede kwaliteit zijn en de boogde informatie bevatten?

Sprekers zijn o.a.
 Klaas-Jan van Heeringen (Deltares), Saskia Jouwersma (Hoogheemraadschap van Delfland), Marc Blokland (Gemeente Leidschendam-Voorburg), Peter Jansen (Waternet), Edwin van Vugt (Waterschap De Dommel), Fons Nelen (Nelen & Schuurmans), Rein Wuestman (Vitens), Marcel Tirion (hoofd riolering gemeente Den Haag) en Jeroen Langeveld (Royal HaskoningDHV).

Dagvoorzitter is Frans van Geer.

Doelgroep: De bijeenkomst richt zich voornamelijk op projectleiders, beleidsmakers en beslissers in het waterbeheer, en op medewerkers van gemeenten, waterschappen, aannemers, provincies, rijksoverheid en drinkwaterbedrijven die in hun werk beslissingen nemen op basis van data uit metingen of van internet. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

Locatie: Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, Boxtel

Meer informatie en aanmelden: www.waternetwerk.nl.