KNW: 20 april meeting anaërobe zuivering en hergebruik van afvalwater

02 april 2016 08:05 uur

Op-weg-naar-huismeeting.

De firma Pharmafilter nodigt – in samenwerking met TCA – belangstellenden uit voor een op-weg-naar-huismeeting met als onderwerp Anaërobe zuivering en hergebruik van ziekenhuisafval.

De Technische Commissie Anaërobie (TCA) is een commissie binnen Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). De TCA stelt zich ten doel de uitwisseling van kennis en ervaring evenals de discussie over de toepassing van anaërobe processen bij de behandeling van afval, afvalwater en proceswater te stimuleren.

Anaërobe behandeling van afvalwater, slib en vast afval wordt duurzaam en met succes toegepast. Daarvoor zijn veel verschillende soorten installaties ontwikkeld en in gebruik zoals de Pharmafilter in het Reinier de Graaf Gasthuis waarmee het ziekenhuisafval(water) wordt behandeld.

Meer informatie en aanmelden.