Klimaatslim bos in waterberging van waterschap Brabantse Delta

11 april 2019 08:18 uur

Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan een pilot voor de teelt van houtige biomassa in twee waterbergingen in Zundert. Samen met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) bevordert het waterschap op die manier klimaatslim landgebruik en landschapsinrichting. Met deze pilot willen beide organisaties bijdragen aan de lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO. Met het planten van enkele jonge elzenbomen gaven vertegenwoordigers van deze organisaties op 10 april hiervoor het startsein.

Waterbergingen

In deze waterbergingen plant CDEB in totaal drie hectare bos van els aan waaruit biomassa kan worden geoogst. Deze bossen zijn qua uiterlijk en natuurwaarden vergelijkbaar met het traditionele elzenhakhout. De waterbergingen blijven gewoon hun functie houden en zullen in periodes van extreme wateroverlast dienen om overtollig water tijdelijk op te vangen. Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: “Elzen houden van natte voeten. Wij verwachten dat de combinatie daarom goed kan werken. Met deze pilot willen we een bijdrage leveren aan de landelijke klimaatdoelen en tevens lokale duurzame ketens versterken. Beplanting met bomen van de waterberging is tevens een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik”. Bron: brabantsedelta.nl 11-4-19 Lees verder>>>>